Ne dhe mirësia e Muajit Ramazan…

08/07/2016

Ashtu sikurse mjetet motorike, që kanë nevojë herë pas here për kontrolle dhe riparime, ashtu edhe njeriu ka nevojë, që të paktën një herë në vit të bëjë një vetëkontroll, një vetëllogaritje, si një mundësi […]

1 3 4 5