Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -4-

28/04/2017

Në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, Imam Ibn Ashuri, thekson se ndër qëllimet e kësaj sureje është edhe vënia në dukje e mundësisë së depërtimit të smirës dhe zilisë edhe në mesin e të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -3-

27/04/2017

Vëllezërit e Jusufit, për të mbrojtur çështjen e tyre, gënjyen edhe të atin, ndonëse ishte i dërguar i All-llahut! Kush gënjen deri të dërguarin e Zotit për të mbrojtur një çështje të dëshpëruar, e ka […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -2-

26/04/2017

Zilia dhe smira, u verbuan arsyen dhe dritën e zemrës; të përdorur nga shejtani dhe nefsi, u mblodhën kundër vëllaut të tyre. Vëllezërit e Jusufit (a.s) menduan se shumësia e tyre në numër mund të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -1-

25/04/2017

Nga e xhumaja që sapo kaloi, më 21 prill 2017, përherë e më shumë po lexoj me shumë vëmendje historinë e vëllezërve të Jusufit (a.s). Është një rrëfim i mrekullueshëm nga shekujt e kaluar, i […]

1 2