Koha për ta nxjerrë Islamin nga xhamia…

28/06/2021

Të dashur dhe të shtrenjtë vëllezër dhe motra besimtarë, të pranishëm në xhaminë e Kirasit, edhe ju që na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale! A e keni vënë re se dita-ditës kur hapim mediat dhe rrjetet […]

Ky Islam është shpresa e këtij shekull!

03/10/2020

Ky Islam është Dritë e pastër, që nuk njolloset nga askush në botë! Pra, sikur të mblidhen krejt djajt e botës për ta njollosur sadopak këtë Islam të pastër, nuk do ia arrijnë, të dashurit […]

La ilahe il-lall-llah!

22/01/2020

Në hadithin e njohur: “Besimi është shtatëdhjetë e ca degë, më e larta e tyre është thënia: ‘La ilahe il-lall-llah’ dhe më e papërfillshmja e tyre është largimi i të keqes nga rruga. Edhe turpi […]

1 2 3 5