“Kur’ani ishte morali i tij!”…

22/09/2019

Hadithi: “Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur’anin dhe ia mëson atë të tjerëve”, na fton të ndjekim shkallët e lartësimit në jetë nëpërmjet Kur’anit. Fillimisht duke mësuar shkronjat e tij, […]

1 3 4 5