Vlera e 61-të e dhikrit…

04/08/2016

Kam dëshirë t’i rikthehem shkrimeve dhe udhëzimeve mbi vlerën dhe dobinë e dhikrit në jetën tonë. Ndoshta, distancimi i heshtur nga dhikri, duke u zënë me lloj-lloj punësh, bisedash, angazhimesh e veprimesh ditore, (shpesh, pa […]

Islami folklorik, nuk është feja ime!

24/07/2016

Lexova sot, shënimet e një biznesmeni kinez, që thoshte, se disa tregtarë muslimanë më kërkojnë të vendos emrat e firmave të njohura ndërkombëtare, si etiketë mbi mallrat që blejnë prej meje. Të njëjtët, refuzojnë ushqimin […]

Frymëzime nga burimet e kulluara të Imam Keutheriut…

20/07/2016

Para ca ditësh më ra në dorë libri me titull: “Mekalatul-Keutheri”, një përmbledhje e mrekullueshme studimesh dhe vështrimesh fetare me vlerë të madhe, nga zëvendësi i Shejkhul-Islamit të fundit të hilafetit osman (Shejkhul-Islam Mustafa Sabri), […]

1 21 22 23 24 25 28