“Ata nxitonin për vepra të mira…”

16/09/2018

Në suren “El-Enbija”, All-llahu i Madhëruar përmend edhe Hz. Zekerijain (a.s.) dhe familjen e tij të nderuar. Ndër të tjera përmend një prej cilësive të spikatura të kësaj familjeje besimtare dhe të përkushtuar ndaj Fjalës […]

Kur agon Dielli i rimëkëmbjes së ymetit…

24/06/2018

Heronjtë e mëdhenj të historisë sonë mbeten përherë pika referimi në rrugën e rimëkëmbjes. Një ymet që u ngjiz me thirrjet hyjnore për dije, durim, mëshirë, drejtësi, ndershmëri, paqe, qëndrueshmëri para sfidave, butësi në mes […]

Koha për t’u kthyer nga krenaria e shekujve!

19/06/2018

Lavdia e shekujve plot drejtësi dhe mëshirë, mirëqenie dhe qytetërim, që muslimanët me Islamin e tyre gjithëpërfshirës dëshmuan për gjatë shekujve dhe ditën të udhëheqin botën drejt harmonisë dhe humanizmit, pa asnjë dyshim që do […]

Burra..!

29/04/2018

Kurdo që të kaloni pranë këtij vendi, Bakias Sherife, kujtoni përherë se, aty janë varrosur trupat e më të mirëve të njerëzisë, pas të dërguarve të Zotit! Aty pushojnë ata, që All-llahu i Madhëruar në […]

1 2 3 4 5 32