Lërja krijesat Krijuesit dhe jeto kaderin tënd..!

06/04/2017

Po lexoja mbi marrëdhëniet e njeriut me veten, jetën, shoqërinë, ndërtimin e urave, mostolerimin e të keqes, hapjen ndaj alternativave të ndërtimit e shumë më shumë se kaq. Më tërhoqi ky udhëzim: “Jeto i vetëm, […]

I çuditshëm është njeriu…

05/04/2017

“Pra, vraponi dhe mbështetuni tek All-llahu” – (Kur’ani, Edh-Dharijat: 50). Ky ajet kur’anor është prej burimeve të optimizmit në jetë. Me fjalë të tjera, është përherë një Derë e mundshme për t’u trokitur, kur krejt […]

Zgjohuni, o muslimanë..!

04/04/2017

100 të vdekur nga gazi sarin dhe klori, (kryesisht fëmijë) dhe rreth 400 të lënduar në gjendje të rëndë, (kryesisht gra e të moshuar), është bilanci i ditës së sotme në një nga rrethinat e […]

“Kur zemra ankon…”

01/04/2017

Nganjëherë, pak fjalë bëhen dëshmitarë më bindës, sesa njëmijë dëshmitarë pa fjalë dëshmuese! Edhe dy vargjet e mëposhtme të mufesirit dhe usulistit të shquar shafiit, Shemsuddin El-Vasiti (1317-1374), bëjnë pjesë në këtë kategori: “Kur zemra […]

Dikush-dikush…

30/03/2017

“U zgjove nga gjumi, sheh me sy, dëgjon me veshë, lëviz natyrshëm, merr abdes… Këto janë mirësi shumë të mëdha, pasi Ai të lejoi të jetosh edhe një ditë të re, të pajisi me shëndet […]

“Ndërsa unë pas qenit të Lejlasë…”

28/03/2017

Para ca ditësh, një mik imi damasken kishte publikuar një prej ndodhive të shumta të Mexhnunit të Lejlasë. Kajs ibnul-Mulevvih, Mexhnuni, kishte parë qenin e Lejlasë dhe i ishte vënë pas, për ta çuar tek […]

“Lutmuni Mua, Unë ju përgjigjem!”…

27/03/2017

All-llahumme, Ty të qofshin krejt lavdet e botës, që na udhëzove në Islam! All-llahumme, Ty të qofshin krejt falënderimet e gjithësisë, që na bëre pjesë të ymmetit të Vulës së të Dërguarve të Tu, Hz. […]

1 2 3 4 5 25