“El-Hidaje”- 25 vjet Udhëzim…

04/03/2017

Të dashur e të shtrenjtë vëllezërit e mi, Mirë se ju gjeta! Mirë se na mblodhi All-llahu i Madhëruar në këtë përvjetor jubilar të 25-të, të Bashkësisë Islame Shqiptare “El-Hidaje” në St. Gallen të Zvicrës, […]

HZ. MUHAMMEDI (A.S), LAJMËTAR I PAQES…

18/02/2017

Të dashur dhe të nderuar të pranishëm, Transmetimet e sakta mbi ndodhitë e Israsë dhe Miraxhit, përmbajnë në vetvete filozofinë e krejt dërgesës udhëzuese të Hz. Muhammedit (a.s), si Lajmëtar i Paqes, ndërtues dhe mbrojtës […]

1 2