“Turpi është krejt mirësi!”

30/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura për sot, janë porosi të larmishme, të papërqëndruara në një temë specifike, por që përhapin dritë udhëzimi në disa sfera të jetës. Ato janë këshilla të urta nga lajmëtari i All-llahut, […]

“Tre gjëra…”

29/01/2017

Hadithet e kësaj dite kanë një specifikë, ndryshe nga shumë hadithe të pasqyruara gjatë ditëve që kaluan. Ato fokusohen në tre cilësi, ndjesi, elementë, lutje dhe lloje njerëzish, për të cilët, i dërguari i All-llahut […]

Meskinitetet kurrë nuk kanë qenë vlera!

28/01/2017

Nuk e kam kuptuar asnjëherë se përse akoma sot, dikush, gjoja në emër të kombit dhe vlerave kombëtare, na bën filozofi e histori, mbështetur mbi osmanofobi, duke mbjellur urrejtje në mes nesh? Islami tek ne […]

Këta jemi ne, ky është Islami ynë!

27/01/2017

Ky shekull është shekulli i Islamit! Në 15 shekujt e fundit, armiqësi e sprova të shumta kanë fryrë si furtuna të acarta në fytyrën e muslimanëve; asnjëherë nuk është shuar Drita e All-llahut, Zotit të […]

“Përhapeni selamin në mes jush..!”

25/01/2017

Hadithet e kësaj dite përqendrohen në disa tematika, që lidhen me përvetësimin dhe përhapjen e së mirës në jetën e përditshme, duke nisur me dhënien e selamit, që është një përshëndetje paqësore globale, lutjen për […]

“Nëse…” (2)

24/01/2017

Dhjetë hadithet e kësaj dite ruajnë linjën e udhëzimeve të ditës që kaloi. Ato janë këshilla të urta dhe largpamëse, që përqendrohen te marrëdhëniet e qëndrueshme në familje, në mesin e dy bashkëshortëve, në shoqëri […]

“Nëse…” (1)

23/01/2017

Hadithet e bukura të kësaj dite janë porosi të mrekullueshme nga lajmëtari i All-llahut, i cili na udhëzon drejt më të mirës në marrëdhëniet tona me veten, me Zotin, familjen dhe tjetrin, kushdo qoftë ai. […]

“Ruajtja e besës…”

22/01/2017

Dhjetë hadithet e ditës së sotme janë porosi të urta të shpërndara në tema dhe kuptime, që nuk kanë një bosht të përbashkët, (si hadithet e ditëve që kaluan), por që kanë një emërues të […]

1 2 3 4