“Çdo…”

12/01/2017

Ditën e sotme, dua të ndalem tek dhjetë hadithe, që përbëjnë në vetvete një nxitje tëmadhe që bën Resulull-llahu (a.s) nëpërmjet tyre që muslimani të ketë një prirje pozitive në jetë, qoftë në marrëdhëniet e […]

“Shembulli i…”

11/01/2017

Ditën e sotme, dua të ndalem tek dhjetë hadithe, nëpërmjet të cilave, Resulull-llahu (a.s) bën disa krahasime të urta, për të shërbyer si udhëzim dhe dritësim për shumë njerëz në botë. Këto hadithe të shtrenjta, […]

“Morali i tij ishte…” (3)

10/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura të kësaj dite, në vijim të përshkrimit të personalitetit të Resulull-llahut (a.s), janë transmetime të mrekullueshme, të mbushura me përshpirtësinë dhe prezencën e bukur të përfytyrimit të Resulull-llahut (a.s), nëpërmjet përshkrimit […]

“Morali i tij ishte…” (2)

09/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura të kësaj dite janë vijim i temës së ditës së djeshme. Ato janë transmetime që përshkruajnë personalitetin e Resulull-llahut (a.s), ku përmenden detaje interesante nga jeta dhe sjellja e tij në […]

“Morali i tij ishte…” (1)

08/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura të kësaj dite, përshkruajnë personalitetin e Resulull-llahut (a.s); adhurimin e tij, sjelljen e tij, këshillat drejtuar bashkëkohasve të tij, pëlqimet dhe mospëlqimet etj. Si të thuash, nëpërmjet këtyre haditheve të shkurtra, […]

“Kush i posedon katër veçori…”

07/01/2017

Blloku i ri i haditheve të kësaj dite, janë dhjetë porosi të mrekullueshme, nëpërmjet të cilave Resulull-llahu (a.s) na tërheq vëmendjen drejt përvetësimit të veçorive pozitive prej tyre, si dhe distancimit nga të dëmshmet e […]

“Ka thënë All-llahu i Madhëruar…”

05/01/2017

Sot, kam dëshirë të përqendrohem tek një bllok hadithesh kudsije, që kanë në thelb të tyre tërheqjen e vëmendjes që na bën Zoti i gjithësisë, nëpërmjet disa porosive të shtrenjta, që na i përcjell nëpërmjet […]

1 2 3 4