23 mars 2007, një ditë bajrami për Shkodrën..!

23/03/2019

Kaluan plot 12 vite nga ajo ditë e shumëpritur e përurimit zyrtar të xhamisë së Parrucës. Ende kam të freskëta në kujtesë detajet e organizimit të ceremonisë, përgatitjen e ftesave, emocionet e krejt grupit të […]

Ky Islam është mesele e garantuar, o njerëz!

19/03/2019

I Madhëruar qoftë All-llahu që i lidhi zemrat e besimtarëve të Tij me fijen e padukshme të dashnisë së sinqertë, që buron nga thellësitë e kulluara të ajetit kur’anor: “Dhe Ai është që bashkoi zemrat […]

Kur’ani, dritësuesi i njerëzimit!

17/03/2019

Duhet t’i edukojmë fëmijët dhe rininë tonë me dashuri dhe respekt për Kur’anin Famëlartë dhe përmbajtjen e tij të pandryshueshme ndër shekuj; ajet-ajet, sure-sure, mesazh-mesazh! Duhet të angazhohemi edhe më shumë për leximin e vazhdueshëm […]

“E mos u dobësoni dhe mos u dëshpëroni…”!

17/03/2019

Ne muslimanët, sidomos në kohë përplasjesh, si këto që përjetojmë sot, (përplasje kulturore, fetare, politike, identitare, etnike, emocionale, ideologjike, por jo vetëm), e kemi për detyrë të ruajmë ritmet e Thirrjes Islame; të mos shpërqendrohemi […]