Dialog për shkak të besimeve…

30/04/2019

Islami në natyrën e tij e njeh Hebraizmin dhe Krishtërimin, sikurse e pranon se popuj të ndryshëm e përqafuan idhujtarinë, besimin në yje dhe besime të tjera pa fund. Dhe, meqenëse qëllimi i Islamit është […]

All-llahu, Krijuesi yt, të do ty!

27/04/2019

Mirësi e madhe për njeriun, cilindo njeri, mundësia e përjetimit të Muajit Ramazan; përgatitjes për të, pritjes së tij, përfshirjes në të, shkrirjes në atmosferën e tij, ndryshimit gjatë tij, mposhtjes së nefsit ditë pas […]

Sulmi mbi vendet e adhurimit, krim i shëmtuar!

22/04/2019

“Nuk di një fé tjetër, përveç Islamit, tekstet e shenjta të së cilës, t’i kenë obliguar pasuesve të saj luftën Kushdo që sulmon objektet e adhurimit të krishterëve a të dikujt tjetër, në emër të […]