Tek Ma i Miri i njerëzimit..!

Tek Ma i Miri i njerëzimit, krejt shpjegimet e botës janë të pamjaftueshme për të nxjerrë në pah madhështinë, me të cilën, Zoti i gjithësisë e ka begatuar jetën e të Dërguarit të fundit, dritësinë me të cilën ka zbukuruar moralin e tij dhe, pafundësinë e dimensioneve të mëshirës, me të cilën u dërgua!

Ne, teksa kalojmë pranë këtij pragu, nuk bëjmë asgjë tjetër, veçse i rikujtojmë njëri-tjetrit Besën dhe mirësinë e madhe të udhëzimit drejt kësaj Dashnie!

Medine, 16 gusht 2019