Nevoja për të jetuar me krenari!

✅ Kemi nevojë të zgjohemi e ta përhapim fjalën e mirë të besimit e fesë në mesin e njerëzve, duke nisur me familjen, farefisin, rrethin e ngushtë, shoqërinë e njeriun, cilido qoftë ai! Sepse muslimani është vepërmirë, që i do të tjerëve atë që do për veten e tij!

🖋 Kemi nevojë të refuzojmë thirrjet e përditshme që e marrin shoqërinë për dore drejt shthurrjes, injorancës, afetarizmit, degradimit moral, prishjes së ekuilibrave të natyrës, deformimit të familjes, prishjes së tabanit kombëtar të vlerave të trashëguara, por jo vetëm!

📢 Kemi nevojë të ngrihemi për të refuzuar të keqen, për të mos u bërë palë me të, për ta dëshmuar kudo besimin dhe moralin e tij!

📜 Mesazhe të përsëritura, që duhet t’i themi me të madhe, në rrugëtimet tona drejt rregullimit të asaj që është prishur dhe prishet ditë pas dite në realitet tona, falë edhe zellit të pashembullt të dikujt këtu e atje, që punon ditë-natë plot përkushtim e këmbëngulje kundër thirrjeve hyjnore, kundër natyrës së pastër me të cilën na krijoi Zoti, kundër tabanit të vlerave, kundër thelbit të fesë!

🕋 Përkatësia e besimit dhe ngjyresa e identitetit janë kufij që nuk duhen shkelur, as duhet toleruar askush të na i nëpërkëmbë, për asnjë arsye dhe për asnjë justifikim! Prandaj, mos të ngurrojmë të ruajmë nivelet e larta të jetuarit me Islam e në Islam, plot krenari e dinjitet, duke mos harruar thirrjen e shenjtë: “… tërë krenaria i takon All-llahut, të dërguarit të Tij dhe besimtarëve, por hipokritët këtë nuk e dinë.”!

Imam Muhamed B. Sytari
Shkodër, 26 tetor 2020