Thesaret e Kur’anit na befasojnë përherë e më shumë!

Thesaret e Kur’anit na befasojnë përherë e më shumë!

Sonte në RTV Ora News, diskutuam mbi kuptimet e disa ajeteve të sures së Grave (En-Nisa), ku del në pah pozita e lartë e besimtarit, që i frikësohet Allahut në ruajtjen e amaneteve të Tij, përkujdesjes ndaj gruas, familjes, farefisit, jetimit, distancimit nga gjynahet e mëdha, por jo vetëm!

Na tërhiqet vëmendja drejt ruajtjes së ekuilibrave në jetë, distancimit nga arroganca dhe padrejtësitë, respektimi i origjinës së krijimit, frocimi i familjes dhe distancimi nga çdo devijim që është i barazvlefshëm me gjynahet e mëdha, ndëshkimi për të cilat rezulton fatal për jetën e kësaj bote, para asaj që vjen.

Emisioni i plotë: