Allahu e mëshiroftë, të Mirin Haxhi Gani Berisha

Allahu e mëshiroftë, të Mirin Haxhi Gani Berisha