I lidhur pas një Dashnie, që tejkalon përmasat e gjithësisë!

I lidhur pas një Dashnie, që tejkalon përmasat e gjithësisë!