Sepse, kush ju prek fenë, ju ka prekur shpirtin!

14/10/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit Një, Krijuesit Fuqiplotë, i Cili e krijoi njeriun në formën më të përsosur. Për më të përsosurin e krijesave të […]

Lexim të mbarë të mësimeve të Hixhretit!..

30/09/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë të vetmit Zot të gjithësisë, All-llahut të Madhëruar, i Cili e bëri ngjarjen e Hixhretit, shenjë prej shenjave të madhështisë së Islamit ndër shekuj. I […]

Ne dhe mirësia e Muajit Ramazan…

08/07/2016

Ashtu sikurse mjetet motorike, që kanë nevojë herë pas here për kontrolle dhe riparime, ashtu edhe njeriu ka nevojë, që të paktën një herë në vit të bëjë një vetëkontroll, një vetëllogaritje, si një mundësi […]

1 3 4 5 6