“Më të mirët e bijve të Ademit..!”

19/01/2017

Dhjetë hadithet e kësaj dite ndryshojnë nga hadithet e mëparshme, sepse nëpërmjet tyre, Resulull-llahu (a.s) përmend disa prej të dërguarve të përzgjedhur të All-llahut, si dhe gratë më të nderuara e të lavdëruara të historisë […]

“Nuk është..!”

18/01/2017

Hadithet e ditës së sotme janë nxitje drejt përsosmërisë së vlerave të besimit, moralit dhe mirësjelljes islame në shoqëri. Ato burojnë nga urtësia e thellë e Resulull-llahut (a.s), i cili, nëpërmjet këtyre fjalëve të goditura […]

“Bekuar qoftë..!”

17/01/2017

Dhjetë hadithet e ditës së sotme janë lutje për bekim e mirësi, nëpërmjet të cilave, Resulull-llahu (a.s) përhap bekimet e All-llahut dhe optimizmin e lutjeve të tij në raport me vende e njerëz, shpërndarë në […]

“Sikur…”

16/01/2017

Dhjetë hadithet e kësaj dite kanë një specifikë, ndryshe nga të tjerët, sepse nisin me një shprehje, që nënkupton një tërheqje të vëmendjes së dëgjuesit, pas së cilit ka një vendim të pakontestueshëm a një […]

“Mësoni..!”

15/01/2017

Dhjetë hadithet e ditës së sotme, kanë në qendër të vëmendjes mësimin e dijeve, zënien e tyre, etikën e dijetarit, nxitjen për të mësuar Fjalën e Zotit dhe kuptimin e saj. Hadithet e këtij blloku, […]

“Nuk do të…”

14/01/2017

Hadithet e kësaj dite lidhen me natyrën e mëshirshme të muslimanit, butësinë, mëshirën, dashamirësinë dhe fisnikërinë e tij. Ato janë porosi të Resulull-llahut (a.s), që muslimani të përsosë besimin e tij dhe të përmirësojë sjelljen […]

“Mos…”

13/01/2017

Dhjetë hadithet e ditës së sotme janë një bllok porosishë profetike, nëpërmjet të cilave Resulull-llahu (a.s) na udhëzon drejt mosveprimit të disa punëve, veseve dhe sjelljeve, që nuk i shkojnë personalitetit të muslimanit në jetë. […]

“Çdo…”

12/01/2017

Ditën e sotme, dua të ndalem tek dhjetë hadithe, që përbëjnë në vetvete një nxitje tëmadhe që bën Resulull-llahu (a.s) nëpërmjet tyre që muslimani të ketë një prirje pozitive në jetë, qoftë në marrëdhëniet e […]

“Shembulli i…”

11/01/2017

Ditën e sotme, dua të ndalem tek dhjetë hadithe, nëpërmjet të cilave, Resulull-llahu (a.s) bën disa krahasime të urta, për të shërbyer si udhëzim dhe dritësim për shumë njerëz në botë. Këto hadithe të shtrenjta, […]

“Morali i tij ishte…” (3)

10/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura të kësaj dite, në vijim të përshkrimit të personalitetit të Resulull-llahut (a.s), janë transmetime të mrekullueshme, të mbushura me përshpirtësinë dhe prezencën e bukur të përfytyrimit të Resulull-llahut (a.s), nëpërmjet përshkrimit […]

1 2 3