Meditime (23)

17/05/2021

Dashnia për Kudsi Sherifin dhe Kosovën… Dashnia për Kudsi Sherifin është ndjenjë e patjetërsueshme për asnjë arsye e shkak në jetë; është fé, e shenjtë, e pandryshueshme! Është kibla e parë e pejgamberit tim (a.s), […]

Meditime (22)

10/05/2021

Nevoja për një edukator në besim e fé! Resulullahu (a.s) i mësoi të mirit Selman (r.a) një lutje, për të cilën i tha: “Resulullahu don të të mësojë ca fjalë, me të cilat t’i drejtohesh […]

Meditime (21)

05/05/2021

Çfarë ke bërë sot, për Zotin tënd? Besimtari në jetën e tij bie dhe sërish ngrihet, rrëzohet dhe prap çohet në këmbë! Është mësuar dhe edukuar që të ketë istigfarin sistem jete! Ai e di […]

Meditime (20)

03/05/2021

Nata e pozitës së lartë… Nata e Kadrit, ndryshe: Nata e pozitës së lartë, është ajo në të cilën ka zbritur Libri me pozitën më të lartë, tek pejgamberi me pozitën më të lartë, në […]

Meditime (19)

01/05/2021

Nëpërmjet agjërimit të Ramazanit në veçanti, ne mësojmë që të jemi të përkushtuar ndaj Zotit tonë në çdo çështje të jetës! Sa mirë, gjatë ditës së agjërimit ruhemi që ta ruajmë gjuhën, mos të flasim […]

Meditime (18)

25/04/2021

“Unë jam afër…” Duaja, është padyshim thelbi i adhurimit, esenca e krejt përpjekjeve të njeriut drejt Zotit të tij. Ka një përshpirtje të veçantë në marrëdhënien tonë me lutjen, privatësinë e saj, qetësinë që na […]

Meditime (17)

25/04/2021

Është mbresëlënës ajeti kuranor: “Ai është që e pranon pendimin e robërve të Vet…”, i 25-ti i sures Esh-Shura! Është ndër ajetete shpresës dhe optimizmit për këdo që i është ngushtuar jeta nga gjynahet, gabimet, […]

Meditime (16)

19/04/2021

Edhe sikur të mos kishim lexuar ndonjë prej haditheve të Muajit Ramazan, me vetëdijen tonë besimtare do të kishim kuptuar e perceptuar madhështinë e tij, nga ajo që ndjehet dhe shihet qartë në lëvizjen e […]

Meditime (15)

03/04/2021

Mendo lart, jeto lart! Lexova sot, në mëngjes: “Drejtoje shigjetën tënde nga yjet. Nëse gabon, do godasësh hënën!” Kjo më sjell ndër mend hadithin e shquar: “Allahu e do angazhimin me gjëra të larta dhe […]

Meditime (14)

23/03/2021

Baba është si jeta… Lexova sot, një fjalë të urtë, që thoshte: “Baba është si jeta (e kësaj bote); nuk përsëritet dy herë!”. Pasi të vdes baba, nuk ka më vlerë as shfletimi i fotografive, […]

1 2 3 5