Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -10-

04/05/2017

“Shumica e banorëve të Mekës ishin të afërm të Resulull-llahut (a.s) dhe e mohonin dërgesën e tij profetike, duke i shfaqur një armiqësi të madhe, për shkak të zilisë. Prandaj, All-llahu i Madhëruar e tregoi […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -9-

03/05/2017

Hafiz Ali Korça rahmet pastë, botoi në vitin 1923 veprën e tij: “Jusufi me Zelihanë”, ku përshkroi në vargje edhe ngjarjen e vëllezërve të Jusufit (a.s). Në përshtatjen e tij të mrekullueshme të këtij rrëfimi […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -8-

02/05/2017

Në tefsirin e Imam Ibn Kethirit, por jo vetëm, thuhet se Hz. Jusufi (a.s), kishte vetëm një vëlla nga nëna, Bemjaminin, ndërsa me dhjetë vëllezërit e tjerë kishte lidhje vetëm nga i ati, Hz. Jakubi, […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -7-

01/05/2017

Është interesant fakti që sjell Imam Tabariu në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, kur e porosit të birin, Jusufin, që mos t’ia tregojë ëndrrën vëllezërve të tij, “ngase kishte parë me kohë, shenjat e […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -6-

30/04/2017

Është e paimagjimueshme se çfarë bën zilia dhe smira me njeriun e ngratë?! Sikur të ishte vetëm errësimi i arsyes dhe devijimi nga logjikimi i ftohtë, do i mjaftonte mjerim e meskinitet për tërë jetën! […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -5-

29/04/2017

Në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, Imam Kurtubiu i qaset një fakti shumë interesant, thotë: “Dijetarët janë në dilemë se përse kjo sure është quajtur si “ahsenul-kasas”, dmth: “rrëfenjat më të bukura”, në mesin […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -4-

28/04/2017

Në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, Imam Ibn Ashuri, thekson se ndër qëllimet e kësaj sureje është edhe vënia në dukje e mundësisë së depërtimit të smirës dhe zilisë edhe në mesin e të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -3-

27/04/2017

Vëllezërit e Jusufit, për të mbrojtur çështjen e tyre, gënjyen edhe të atin, ndonëse ishte i dërguar i All-llahut! Kush gënjen deri të dërguarin e Zotit për të mbrojtur një çështje të dëshpëruar, e ka […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -2-

26/04/2017

Zilia dhe smira, u verbuan arsyen dhe dritën e zemrës; të përdorur nga shejtani dhe nefsi, u mblodhën kundër vëllaut të tyre. Vëllezërit e Jusufit (a.s) menduan se shumësia e tyre në numër mund të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -1-

25/04/2017

Nga e xhumaja që sapo kaloi, më 21 prill 2017, përherë e më shumë po lexoj me shumë vëmendje historinë e vëllezërve të Jusufit (a.s). Është një rrëfim i mrekullueshëm nga shekujt e kaluar, i […]

1 8 9 10