Meditime (11)

17/03/2021

Optimizëm dhe integritet! Jeta është e pamjaftueshme për të mbajtur hatrin e tjetrit mbi kurriz të vlerave të besimit dhe përkatësisë tënde! Lëri krijesat me Krijuesin dhe vazhdo përpara, pa ndrojtje e hezitim! Në dorën […]

Meditime (10)

06/03/2021

Feja e Hz. Ibrahimit (a.s), e bijve të tij, Hz. Ismailit (a.s) e Hz. Ishakut (a.s) dhe ajo e pasuesve të tyre e krejt pejgamberëve të historisë së njerëzimit, përfshi Hz. Musain (a.s), Hz. Isain […]

Meditime (9)

01/03/2021

Ruajtja nga zullumet është sistem jete tek ne, në Islam! Thirrja kuranore për të mos i bërë zullum vetes, e ngarkon muslimanin me përgjegjësinë e madhe të dëshmuarit korrekt me këdo në jetë, duke mos […]

Meditime (8)

17/02/2021

Sa shumë e dëmtojnë fenë disa praktikantë të fesë!? Në vitin 2016, i nderuari Dr. Salahudin Keftaro, publikoi një shënim me vlerë rreth thelbit të fetarizmit të shëndoshë, që e shoqëroi me këtë status në […]

Meditime (7) – Prindi, si burim mëshire…

20/01/2021

Prindi, si burim mëshire… Në jetën tonë, janë ca burime të pashterrshme të shfaqjes së mëshirës, me të cilën, Krijuesi ynë na rrethon e na qetëson për të sotmen e të përtejmen. Prindi është burimi […]

Meditime (4) – “Kjo është rruga ime!”

17/01/2021

– “Kjo është rruga ime!” – Ajeti kuranor: “Thuaj: ‘Kjo është rruga ime’…”, i dëshmuar në suren Jusuf: 108, është një thirrje e shenjtë, që duhet ta përvetësojë çdo musliman në jetë, ta përsosë, ta […]

Meditime (3) – Feja mbi të gjitha!

10/01/2021

– Feja mbi të gjitha! – Feja, pastaj të tjerat! Sepse pa fé, njeriu shet edhe nderin, edhe ujin e fytyrës së vet, jo ma atdhenë! Feja na mëson: “Duajeni tokën, sepse ajo është Nëna […]

1 2 3 4