“Ibrahimizmi” nuk është fé!

06/03/2021

Feja e Hz. Ibrahimit (a.s), e bijve të tij, Hz. Ismailit (a.s) e Hz. Ishakut (a.s) dhe ajo e pasuesve të tyre e krejt pejgamberëve të historisë së njerëzimit, përfshi Hz. Musain (a.s), Hz. Isain […]

Kazani i urrejtjes kundër Islamit…

18/01/2021

Kazani i urrejtjes kundër Islamit, që vlon sot në disa vende të Europës, është shfaqja më e dhimbshme e injorancës dhe dekadencës morale dhe fetare. Nuk mjafton vetëm lutja për udhëzimin dhe kapërcimin e tyre […]

25 dhjetori i çdo viti…

25/12/2020

25 dhjetori i çdo viti është një datë e shënuar për botën e krishterë. Gjithandej, përgatitjet për mbërritjen e kësaj dite, ndezin sheshe e rrugë me zbukurime e shenja, që lidhen me atmosferën e kësaj […]

Sot, 4 vite më parë, në Çanakale…

18/12/2020

Jam i lumtur dhe plot optimizëm se, atë që e kam shkruar, sot katër vite më parë, veçse e shoh të trupëzuar ditë pas dite në realitetet e një bote të trazuar, që kërkon zgjidhje […]

Homazh për eruditin Ismail Muçej

14/12/2020

Me 28 shkurt 2017, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizoi një konferencë me rastin e 25 vjetorit të gazetës “Drita Islame”. Pa dyshim, një ndër personazhet më të spikatura dhe elitare të këtij 25 vjetori ishte […]

“Neve All-llahu na ka ngarkuar të shërbejmë…”

04/12/2020

Po dëgjoja me shumë vëmendje një bashkëbisedim të mbushur me vlera, urti e mirëkuptim, në mes thirrësit islam amerikan, Varithudin Muhammed (1933-2008) dhe Kryemyftiut të Sirisë, Shejkh Ahmed Keftaro (1915-2004). (Nxënësit e Imam Varithudinit nisën […]

1 2 3 4 41