Imam Shafiiu- Muhammed Idrisi (4)

16/02/2017

Nga poezitë dhe divani i Imam Shafiiut Vargjet e mëposhtme, të mbledhura nga literatura burimore e trashëgimisë së autorit, janë urtësi nga eksperiencat e Imam Shafiiut, i cili përtej dijes dhe urtisë së tij, ka […]

“Turpi është krejt mirësi!”

30/01/2017

Dhjetë hadithet e përzgjedhura për sot, janë porosi të larmishme, të papërqëndruara në një temë specifike, por që përhapin dritë udhëzimi në disa sfera të jetës. Ato janë këshilla të urta nga lajmëtari i All-llahut, […]

“Tre gjëra…”

29/01/2017

Hadithet e kësaj dite kanë një specifikë, ndryshe nga shumë hadithe të pasqyruara gjatë ditëve që kaluan. Ato fokusohen në tre cilësi, ndjesi, elementë, lutje dhe lloje njerëzish, për të cilët, i dërguari i All-llahut […]

“Përhapeni selamin në mes jush..!”

25/01/2017

Hadithet e kësaj dite përqendrohen në disa tematika, që lidhen me përvetësimin dhe përhapjen e së mirës në jetën e përditshme, duke nisur me dhënien e selamit, që është një përshëndetje paqësore globale, lutjen për […]

“Nëse…” (2)

24/01/2017

Dhjetë hadithet e kësaj dite ruajnë linjën e udhëzimeve të ditës që kaloi. Ato janë këshilla të urta dhe largpamëse, që përqendrohen te marrëdhëniet e qëndrueshme në familje, në mesin e dy bashkëshortëve, në shoqëri […]

“Nëse…” (1)

23/01/2017

Hadithet e bukura të kësaj dite janë porosi të mrekullueshme nga lajmëtari i All-llahut, i cili na udhëzon drejt më të mirës në marrëdhëniet tona me veten, me Zotin, familjen dhe tjetrin, kushdo qoftë ai. […]

“Ruajtja e besës…”

22/01/2017

Dhjetë hadithet e ditës së sotme janë porosi të urta të shpërndara në tema dhe kuptime, që nuk kanë një bosht të përbashkët, (si hadithet e ditëve që kaluan), por që kanë një emërues të […]

1 2 3 4 5 13