“Armiku ynë i përbashkët nuk është Njeriu!”

27/02/2017

“Qëllimi i Thirrjes Islame është Njeriu! Armiku ynë i përbashkët nuk është Njeriu! Armiku ynë është injoranca, jo injoranti, femohimi, jo femohuesi, padrejtësia, jo zullumqari, sëmundja, jo i sëmuri, varfëria, jo i varfëri! Armiku i […]

Mbështetur mbi pragun e pritjes…

26/02/2017

“Dashninë që All-llahu ta vendos në zemër.., nuk ka forcë a pushtet ta heqë, pos Atij që e ka vendosur! Mos pyet, as ata që e provuan, as mjekun!”, thoshte Ahmed Sheuki i famshëm… Malli […]

Sonte, Damasku kishte mall..!

24/02/2017

Diku nga fundi i marsit 2009, së bashku me thirrësin islam Lavdrim Hamja, qëndruam për një vizitë të shkurtër në Damask. Gjatë ditëve të qëndrimit tonë, mbajta shënime në një ditar të mrekullueshëm udhëtimi, që […]

Dy mirësi të papërshkrueshme… (2)

23/02/2017

2. Biografia e pastër e Hz. Muhammedit (a.s). Ajo është një histori e veçantë, me veçoritë e saj të qartësuara nga verifikuesit në mesin e dijetarëve*. Ajo është një histori shkencore e regjistruar, një biografi […]

Dy mirësi të papërshkrueshme… (1)

22/02/2017

Nga bekimet e All-llahut ndaj muslimanëve dhe plotësimi i dhuntive të Tij ndaj tyre, janë edhe dy mirësi të mëdha, me të cilat dallohet ky ymmet, i fundit i krejt ymmeteve: “Mirëpo, All-llahu me mëshirën […]

Dëshmia e Hoxhës për Hoxhën!

19/02/2017

Si sonte, katër vite më parë, një prej njerëzve të afërm të shoqërisë sime të vjetër, më lajmëroi se në Sharika të Emirateve, sapo kishte ndërruar jetë Hoxha. Dhembje të madhe i shkaktoi zemrës ky […]

1 2 3