Me zemër të mirë Tre Muajt e Mirë!

25/02/2020

Hyrja e Hanës së re të Muajit Rexheb 1441, shënon një moment reflektimi për secilin prej nesh, duke na ftuar të veprojmë e të punojmë, mbështetur mbi pragun e Thirrjes së besimit e të fesë, […]

Sulltan Abdulhamid Hani

10/02/2020

10 shkurt 2020, plot 102 vite nga kalimi nga kjo botë e Sulltan Abdulhamid Hanit, burrit të madh që mbrojti dinjitetin dhe krenarin e ymetit të tij. Na mësoi se përtej intrigave dhe realiteteve të […]