Meditime (8)

17/02/2021

Sa shumë e dëmtojnë fenë disa praktikantë të fesë!? Në vitin 2016, i nderuari Dr. Salahudin Keftaro, publikoi një shënim me vlerë rreth thelbit të fetarizmit të shëndoshë, që e shoqëroi me këtë status në […]

“Nga drejtimi i Dritës, mos u shkëput!”

05/02/2021

Të dashur dhe të nderuar, motra dhe vëllezër besimtarë! Ajeti 10 i sures El-Hashr, më ka frymëzuar përherë për të parë me sytë e besimit dhe largpamësinë e tij, thelbin e të jetuarit si besimtar […]