“Dijeni se nuk ka diçka më të embël për gjuhën sesa ndershmëria…”

🖋 “Dijeni se nuk ka diçka më të embël për gjuhën sesa ndershmëria, as më të shtrenjtë në jetë sesa e vërteta, as më të rëndë në peshore sesa besimi, as më të dobishme për njeriun sesa përkushtimi, as më bindëse për mendjen sesa argumenti, as më të pastër në marrëdhënie sesa këshilla!

Prandaj, kushdo që disiplinohet me këtë, ka arritur krejt mirësitë dhe, kushdo që shpërdoron diçka prej saj, ka humbur thellë!”

📚 H.T. Shejkh Ahmed El-Khalili, Myfti i Omanit.

📌 Me përshtatje nga arabishtja:

Muhamed Bardhyl Sytari

📍 Shkodër, 10 dhjetor 2020