Kujtime Haxhi (3)

Medineja e Ndriçuar, 10 tetor 2014.

Nën dritën e Kupolës Tande, si fëmija që struket në prehnin e Prindit të tij, strehohem.

Sytë, teksa mbushen me pamjen e mrekullueshme, qetësisht mbyllen.., që zemra, kryet të nxjerrë në dritare…

Ja Resulall-llah erdha, nga dera e muhibit Bilal…