Një ditë plot bekime dhe mirësi për Tiranën dhe Shqipërinë!

Një ditë plot bekime dhe mirësi për Tiranën dhe Shqipërinë!