Dhikret dhe duaja pas namazit

30/05/2016

Meqë jemi në prag të Muajit Ramazan, ku shtohen lutjet, adhurimet, pendimi dhe kthimi nga All-llahu i Madhëruar dhe feja e Tij, më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj një material të shkurtër mbi vlerën […]

Madhështia e ruajtjes së amanetit…

26/05/2016

Para dy ditësh, një mik i imi librar damasken, publikoi një ngjarje nga kohët e shkuara. Nga kohët me kadilerë, burra bese, ruajtës amanetesh, prej atyre që e kanë frikë Zotin dhe haramin s’e bëjnë […]

Fetarizmi formal…

25/05/2016

Hz. Omeri (r.a) pyeti një ditë rreth një personi, se mos e njihte njeri. Një burrë në prani të tij, tha: Unë e njoh, o prijës i besimtarëve! Hz. Omeri e pyeti: Mos e ke […]

“Ç’lidhje kam unë me këtë punë?!”…

24/05/2016

Ditën e sotme, shoku im i vjetër i studimeve, Dr. Murhaf Sekka, kishte postuar këtë shënim nga libri me titull: “Mekalatul-Keutheri”, duke sjellur në vëmendjen tonë një ngjarje nga jeta e Shejkhul-Islamit Muhammed Saduddin (v. […]

SALATUT-TESBIH (Namazi i tesbihëve)

17/05/2016

Më pyeti sonte një prej vëllezërve të nderuar, rreth namazit të tesbihëve; faljes së tij, shpërblimit, vlerave etj. Në përgjigje të pyetjes së tij, kam dëshirë të ndaj me ju, atë që shkruan Hoxha, rahmet […]

Nxitja për ruajtjen e gjuhës…

11/05/2016

NË KUR’ANIN FAMËLARTË All-llahu i Madhëruar thotë: “Është e sigurtë se kanë shpëtuar besimtarët. – Ata të cilët janë të përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes së namazit. – Edhe ata të cilët i […]

Besimi në All-llahun e Madhëruar

09/05/2016

Një ndër rrugët më të afërta për njohjen me këtë besim të gjallë, si dhe një ndër shtigjet më të hapura për ngulitjen e tij në mendje dhe zemër; me rrënjë të fortë, që prodhon […]

1 9 10 11 12