Ne vijmë.., ne edhe shkojmë..!

22/06/2020

Sot, shkova në varrezat e qytetit. Një pafundësi profilesh të njohura e të panjohura njerëzish, disa prej të cilëve diç më kujtojnë e, disa, jo..! Një numër i madh emrash. Portrete të njohur, të tjerë […]