Fragment mendimi…

Në kujtimin e prijësve të mëdhenj të rrugëtimeve të besimit, gjejmë përherë prehje, qetësi dhe garanci se epokat e tranzicionit, sado që zgjasin, janë thjeshtë pasqyrime të rrejshme mbi pasqyra ireale të vërtetash të vjedhura e të keqpërdorura!

7.5.2017