Muslimani, përtej propagandave të investuara…

31/12/2017

Islami e don muslimanin kudo në jetë, në çdo fushë të saj, me moral dhe mirësjellje, shembull që frymëzon, model që tërheq rreth vetes vëmendjen e kujtdo që kërkon lartësitë dhe personalizimin e tyre në […]

Mbështetur mbi prag malli… (1)

20/12/2017

Nuk ka përshkrim ajo ndjesi që të rrethon, kur duke ecur mbi kalldrëmet e Medines, drejtohesh nga Xhamia e Ma të Mirit… E ndjen mirë, se aty ka shkelur vetë Resulull-llahu (a.s), toka ka përthithur […]

Tre Haremet tona të Shenjta!

16/12/2017

Ne muslimanët, kudo qofshim, kemi tre hareme të shenjta. Fatkeqësisht, prej shumë dekadash, dashje pa dashje jemi mashtruar me termin “Dy Haremet e Shenjta”! E kemi lexuar, dëgjuar e shprehur, e dëgjojmë dhe e shprehim […]

Atë ditë, ai nuk pranoi të falej në kishë..!

10/12/2017

Nëse bota e qytetëruar do të kërkonte për një ditë simbolike në promovim të tolerancës, humanizmit, shirtmadhësisë e drejtësisë, pa dyshim ajo ditë do të ishte dita kur, babai i drejtësisë botërore, Hz. Omeri (r.a) […]

Më pyesin për Kudsi Sherifin..?!

08/12/2017

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i Cili urdhëron në Kur’anin Famëlartë: “Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo […]

Koha, Mësuesit, kujtimet…

05/12/2017

Koha, sa më shumë kalon, aq më shumë na nxit të mos harrojmë tabanin, ku lidhëm besën për t’i shërbyer kësaj Feje të Madhnueshme Islame, me sa të na jepet prej mundësive, deri në frymën […]