Për të mos harruar se kush jemi..!

06/05/2019

Kohë më parë, i nderuari H. Fejzi Zaganjori, më pat kërkuar që në xhaminë e Rusit, të organizojmë një ceremoni në përkujtim të burrit të urtë, Mësuesit të heshtur të alfabetit të Kur’anit dhe leximit […]

Ai po vjen, thuajse erdhi..!

04/05/2019

Muaji Ramazan vjen me dritë e hare, na gëzon që në largësi e na përfshin në atmosferën e tij plot bekim e qetësi! Atë që e do All-llahu, e udhëzon drejt dashnisë së Tij! Ramazani […]

“Unë jam agjërueshëm! Unë jam agjërueshëm!”

03/05/2019

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i Cili urdhëron në Kur’anin Famëlartë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin (filloi të) […]

Reflektim në prag të Ramazanit 1440

03/05/2019

Fetarizmi i shëndoshë është shkrirja në një, e kryerjes me përkushtim të adhurimeve ditore dhe dëshmimit musliman me sjellje e moral në jetën e përditshme! “Feja është marrëdhënia me të tjerët”, që do të thotë […]

Islami është shpresa!

01/05/2019

Prej madhështisë së Islamit dhe shpirtit të tij universal, është pa dyshim edhe eliminimi i dallimeve klasore, racizmit dhe shtresave shoqërore. Të gjithë janë të barabartë si dhëmbët e krëhërit! Pikërisht ky frymëzim, që buron […]