Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -2-

Zilia dhe smira, u verbuan arsyen dhe dritën e zemrës; të përdorur nga shejtani dhe nefsi, u mblodhën kundër vëllaut të tyre.

Vëllezërit e Jusufit (a.s) menduan se shumësia e tyre në numër mund të triumfojë edhe mbi Dritën e Hidajes, me të cilën qe mbuluar familja e Jusufit (a.s)!?

Të ngratët, i bënë llogaritë kaq ngushtë, sa menduan se të papriturat e kaderit mund të eliminoheshin me një lëvizje mashtruese, që egon shëron në delirin e saj..! 🙂

26.4.2017