Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -6-

30/04/2017

Është e paimagjimueshme se çfarë bën zilia dhe smira me njeriun e ngratë?! Sikur të ishte vetëm errësimi i arsyes dhe devijimi nga logjikimi i ftohtë, do i mjaftonte mjerim e meskinitet për tërë jetën! […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -5-

29/04/2017

Në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, Imam Kurtubiu i qaset një fakti shumë interesant, thotë: “Dijetarët janë në dilemë se përse kjo sure është quajtur si “ahsenul-kasas”, dmth: “rrëfenjat më të bukura”, në mesin […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -4-

28/04/2017

Në tefsirin e tij të sures “Jusuf”, Imam Ibn Ashuri, thekson se ndër qëllimet e kësaj sureje është edhe vënia në dukje e mundësisë së depërtimit të smirës dhe zilisë edhe në mesin e të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -3-

27/04/2017

Vëllezërit e Jusufit, për të mbrojtur çështjen e tyre, gënjyen edhe të atin, ndonëse ishte i dërguar i All-llahut! Kush gënjen deri të dërguarin e Zotit për të mbrojtur një çështje të dëshpëruar, e ka […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -2-

26/04/2017

Zilia dhe smira, u verbuan arsyen dhe dritën e zemrës; të përdorur nga shejtani dhe nefsi, u mblodhën kundër vëllaut të tyre. Vëllezërit e Jusufit (a.s) menduan se shumësia e tyre në numër mund të […]

Vëllezërit e Jusufit (a.s)… -1-

25/04/2017

Nga e xhumaja që sapo kaloi, më 21 prill 2017, përherë e më shumë po lexoj me shumë vëmendje historinë e vëllezërve të Jusufit (a.s). Është një rrëfim i mrekullueshëm nga shekujt e kaluar, i […]

Thirrja e amanetit -10-

20/04/2017

46. Hafiz Ymer Ed’hem Bakalli… Sonte përjetova një emocion të papërshkrueshëm, teksa zbulova një dorëshkrim origjinal, me autor dijetarin e shquar shkodran, Hafiz Ymer Bakalli, rahmet pastë. Materiali në fjalë, (për të cilin nuk do […]

Thirrja e amanetit -9-

19/04/2017

41. H. Isuf Karakaçi, “Imami i Rusit vogël”… Tridhjetë e dy faqet e para të veprës së Sa’d Et-Teftazanit, me titull: “Mukhtasarul-meani”, në elokuencë arabe, e kam gjetur me një vulë në formë vezake, me […]

Thirrja e amanetit… -8-

18/04/2017

36. Hafiz Sadik Hamza Zaganjori… Në sektorin e trashëgimisë islame të Shkodrës, në librotekën time, ndodhet e plotë edhe vepra me titull: “Hashijetul-Kharbuti ala Tuhfetil-avamil”, në sintaksën e gjuhës arabe. Librin në fjalë, së bashku […]

Thirrja e amanetit… -7-

17/04/2017

31. “O Zot, lehtësoji punët e Ibrahim Hakiut”… Ndër shënimet e lëna nga Hafiz Ibrahim Repishti, është edhe nënshkrimi i posedimit të një libri tefsiri në gjuhën arabe, si pjesë e librotekës së tij. Me […]

1 2 3