Netë të frymëzuara…

Netët pa frymëzime dashnie, nuk janë netë, nuk janë as ditë.., janë thjeshtë pasqyrë e zemrës së lënduar, gati-gati e mbytur në pluhurin e materiales, që i heq jetës krejt bukuritë e thelbit: dashninë në çdo frymë, në çdo vështrim, në çdo hap, në çdo sekondë, në çdo psherëtimë, në çdo rreze që agon e poaq, kur perëndon, mbështetur mbi ritualet e përditshme të tavafit përreth Dashnisë së Tij..!

Dhe, siç thoshte Junus Emre: “Të duam dhe të duhemi…”! Që do të thotë se, të tjerat vijnë pas!

Shkodër, më 22 gusht 2020