Elhamdulilah për çdo gjendje e mirësi!

22/08/2020

Ditën e sotme pësova një dëmtim fizik, gati-gati në kufijtë e mundësisë për t’u falur në këmbë. Më kujtoi kjo gjendje dy momente, me dy njerëz të dashur që sot nuk jetojnë më. Rasti i […]

Netë të frymëzuara…

22/08/2020

Netët pa frymëzime dashnie, nuk janë netë, nuk janë as ditë.., janë thjeshtë pasqyrë e zemrës së lënduar, gati-gati e mbytur në pluhurin e materiales, që i heq jetës krejt bukuritë e thelbit: dashninë në […]

Këshilla e vyer e Shejkh Shaaraviut…

02/08/2020

Dr. Ratib En-Nabulsi tregon për një bashkëbisedim me dijetarin e shquar egjiptian, Shejkh Mutevel-li Esh-Shaaravi: U takova me Shejkh Shaaraviun dhe i kërkova një këshillë për thirrësit islamë. Mendova se do fliste për një orë… […]