Damasku…

24/02/2018

Damasku! A mund të përshkruhet Damasku? A mud të përshkruhet xheneti para dikujt, që s’e ka parë atë? Kush mund ta përshkruajë atë, që është një botë ëndrrash dashurie, lavdie trimërishë dhe mrekullie përjetësishë? Kush […]

Pesë vjet pa Hoxhën e zemrës..!

19/02/2018

“Thotë All-llahu (xh.sh): “Po All-llahut ia kanë frikën nga robërit e Tij, vetëm dijetarët!” – (Fatir: 28). Thotë Profeti (a.s): “Dijetarët janë trashëgimtarët e Profetërve!” – (Ahmedi e shumë të tjerë nga Ebu Derdai). Me […]

Portë bekimi për njerëzinë..!

14/02/2018

Portë që nuk mbyllet, në pritje të bijve të shpërndarë anëmbanë rruzullit tokësor… Portë që hapet, si drita e diellit në agim të ditës së re… Errësira po bie, koha e agimit po afron, për […]

100 vjet nga ndërrimi jetë i Sulltan Abdulhamid Hanit

10/02/2018

10 shkurt 2018, dita e 100 vjetorit të ndërrimit jetë të Prijësit të besimtarëve, njërit prej halifëve më të fortë të Islamit, njërit prej politikanëve dhe ekonomistëve më mendjemprehtë në epokën bashkëkohore, Sulltan Abdulhamid Hani, […]

Zombi..!

06/02/2018

“Nën dritën e fjalimit tuej të 6 shkurtit, ju premtojmë se do të përqafojmë dhe do t’i vemë në jetë mësimet e partisë për zhdukjen e të gjitha mbeturinave, do të djegim me zjarr çfaqjet […]