Hadithi i familjes dhe ajeti i elitave!

27/10/2019

Resulull-llahu (a.s.) na mëson: “Më të mirët ndër ju janë më të mirët me familjen e tyre!”. Fillimisht duhet të kuptojmë se, hadithi që kemi para duarve është hadithi i përgjegjësive të mëdha që ka […]

Sekreti kryesor i përparimit të muslimanëve

21/10/2019

Sekreti kryesor i përparimit të muslimanëve në çdo kohë është Kur’ani! Prandaj, e kemi për detyrë t’i themi fëmijëve tanë, rinisë tonë, grave tona, të afërmve e shoqërisë tonë: Kthehuni nga Kur’ani se aty është […]

Edhe ti ike, Axhë..!

19/10/2019

Edhe ti ike, Axhë..! Të gjithë do të shkojmë, xhanëm; sot, nesër, pasnesër, a kushedi kur! Të gjithë kemi një orë, të cilës nuk i ikim dot. Ora e së vërtetës së madhe. “I madhëruar […]

A besojmë ne në Kur’anin Famëlartë?

14/10/2019

Në Kur’anin Famëlartë, në suren “El-Bekare”, në ajetin 185 lexojmë se: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin nisi të zbriste Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe […]

1 2