“Si namazli!”…

30/12/2019

Hadithi: “E mëshiroftë All-llahu vëllaun tim Abdull-llah ibn Revaha, ku ta zinte namazi, ndalej”, përmban në vetvete disa mësime me dobi për jetën e muslimanit dhe marrëdhënien e tij me të tjerët dhe me Zotin. […]

Më i miri i ymetit islam…

02/12/2019

Hadithi: “Më i miri i ymetit tim është Ebu Bekri dhe Omeri”, në vetvete është hadithi i mirënjohjes në jetë. Ai është hadithi i vlerësimit dhe nderimit të më të spikaturve për vlerat dhe kontributet […]