Meditime (7) – Prindi, si burim mëshire…

20/01/2021

Prindi, si burim mëshire… Në jetën tonë, janë ca burime të pashterrshme të shfaqjes së mëshirës, me të cilën, Krijuesi ynë na rrethon e na qetëson për të sotmen e të përtejmen. Prindi është burimi […]

Kazani i urrejtjes kundër Islamit…

18/01/2021

Kazani i urrejtjes kundër Islamit, që vlon sot në disa vende të Europës, është shfaqja më e dhimbshme e injorancës dhe dekadencës morale dhe fetare. Nuk mjafton vetëm lutja për udhëzimin dhe kapërcimin e tyre […]

Meditime (4) – “Kjo është rruga ime!”

17/01/2021

– “Kjo është rruga ime!” – Ajeti kuranor: “Thuaj: ‘Kjo është rruga ime’…”, i dëshmuar në suren Jusuf: 108, është një thirrje e shenjtë, që duhet ta përvetësojë çdo musliman në jetë, ta përsosë, ta […]

Meditime (3) – Feja mbi të gjitha!

10/01/2021

– Feja mbi të gjitha! – Feja, pastaj të tjerat! Sepse pa fé, njeriu shet edhe nderin, edhe ujin e fytyrës së vet, jo ma atdhenë! Feja na mëson: “Duajeni tokën, sepse ajo është Nëna […]

1 2