Duhet medoemos të ketë një rizgjim…

“Sa shumë kemi nevojë ne muslimanët të kuptojmë si duhet fenë tonë, pas asaj që dëshmuam, prej akuzave devijuese ndaj nesh me ekstremizëm dhe terrorizëm, si rezultat i komploteve të armiqve të ymmetit, keqkuptimit tonë të vlerave tona dhe moslartësimit të udhëheqësve dhe dijetarëve tanë në gradën e bartjes së amanetit!

Arabët dhe muslimanët mbetën pas popujve të tjerë, prandaj duhet medoemos të ketë një rizgjim intelektual, rilindje ekonomike dhe mbrojtje të fisnikërisë njerëzore të popujve mbarë, për të qenë të gjithë, dorë për dore drejt një të ardhmeje premtuese më të mirë!”

Dr. Salahudin Ahmed Keftaro
Damask, 19 shtator 2017

Nga arabishtja, me përshtatje
Muhamed B. Sytari