SALATUT-TESBIH (Namazi i tesbihëve)

17/05/2016

Më pyeti sonte një prej vëllezërve të nderuar, rreth namazit të tesbihëve; faljes së tij, shpërblimit, vlerave etj. Në përgjigje të pyetjes së tij, kam dëshirë të ndaj me ju, atë që shkruan Hoxha, rahmet […]

Nxitja për ruajtjen e gjuhës…

11/05/2016

NË KUR’ANIN FAMËLARTË All-llahu i Madhëruar thotë: “Është e sigurtë se kanë shpëtuar besimtarët. – Ata të cilët janë të përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes së namazit. – Edhe ata të cilët i […]

Besimi në All-llahun e Madhëruar

09/05/2016

Një ndër rrugët më të afërta për njohjen me këtë besim të gjallë, si dhe një ndër shtigjet më të hapura për ngulitjen e tij në mendje dhe zemër; me rrënjë të fortë, që prodhon […]

Në atmosferën e Israsë dhe Miraxhit…

03/05/2016

“Israja dhe Miraxhi formojnë një tjetër formë prej formave të lidhjes në mes të Dërguarit të All-llahut (a.s) dhe Zotit të tij të Madhëruar, pasi shpallja hyjnore dhe dërgesa profetike, nuk ndryshojnë nga Israja dhe […]

Dialog për shkak të besimeve…

29/04/2016

Islami në natyrën e tij e njeh Hebraizmin dhe Krishtërimin, sikurse e pranon se popuj të ndryshëm e përqafuan idhujtarinë, besimin në yje dhe besime të tjera pa fund. Dhe, meqenëse qëllimi i Islamit është […]

1 10 11 12