Meditime (31)

"Jusufi këtë e mbajti fshehtë në veten e tij..." - (Kur'ani, Jusuf: 77)

“Jusufi këtë e mbajti fshehtë në veten e tij…” – (Kur’ani, Jusuf: 77)

Shumëçka në jetë duhet mbajtur brenda kornizave të heshtjes, për të ruajtur një vëllazëri, një miqësi, një arritje a përtej tyre!

Në shumë raste heshtja e ndihmon individin të kapërcejë çfarë nuk arrihet me njëmijë fjalë! Kanë thënë dhe, të drejtën kanë thënë: “Nëse fjala është prej sermi, heshtja është prej floriri!”. Sikurse na kanë mësuar se, më mirë të pendohesh prej heshtjes, sesa prej fjalës së nxituar, të pamatur e fodulle!

Lexojeni me qetësi e meditim suren e Hz. Jusufit (a.s.)! Mësimet dhe urtësitë që përftohen gjatë vështrimit në detajet e saj, janë mrekulli të rralla, që në momente të caktuara ia kalojnë yjeve, me të cilët udhëzohemi netëve në shkretëtirë, a shkretëtirave të realiteteve pa dritë..!

Shpesh në jetë, ia vlen të drejtohemi nga drita udhëzuese e Hz. Jusufit (a.s), jo vetëm për të përsosur artin e heshtjes..!

Imam Muhamed Bardhyl Sytari
Shkodër, 1 korrik 2021