Më i miri i ymetit islam…

02/12/2019

Hadithi: “Më i miri i ymetit tim është Ebu Bekri dhe Omeri”, në vetvete është hadithi i mirënjohjes në jetë. Ai është hadithi i vlerësimit dhe nderimit të më të spikaturve për vlerat dhe kontributet […]

Fjala në peshore…

07/11/2019

“Ruaje këtë!”, iu drejtua Resulull-llahu (a.s.), Hz. Muadhit (r.a.), duke i bërë shenjë nga gjuha. I habitur, sahabiu i ri në moshë ia ktheu: “Pse, a do të llogaritemi për çfarë flasim?”. Resulull-llahu (a.s.) i […]

Takvaja, sirri i sirreve..!

05/11/2019

Takvaja është sekreti i dëshmimit të madhështisë së fesë dhe ndikimit të saj në qenien tonë, jashtë mureve të xhamisë, aty ku jeta ka betejat e veta dhe ku, muslimani ka mundësi ta dëshmojë veten […]

1 2 3 4 5