Sekreti kryesor i përparimit të muslimanëve

21/10/2019

Sekreti kryesor i përparimit të muslimanëve në çdo kohë është Kur’ani! Prandaj, e kemi për detyrë t’i themi fëmijëve tanë, rinisë tonë, grave tona, të afërmve e shoqërisë tonë: Kthehuni nga Kur’ani se aty është […]

A besojmë ne në Kur’anin Famëlartë?

14/10/2019

Në Kur’anin Famëlartë, në suren “El-Bekare”, në ajetin 185 lexojmë se: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin nisi të zbriste Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe […]

Zekati, sekret i mirëqenies…

03/10/2019

Kur flasim për zekatin, kemi parasysh një ndër rrugëtimet më garante që e afrojnë njeriun besimtar me Zotin e tij, Krijuesin e gjithësisë! Kur ndalemi tek zekati, fillimisht duhet të kuptojmë se 2/5 e shtyllave […]

Më i miri ndër muslimanë…

30/09/2019

Sot, është koha që muslimanët të interesohen për njëri-tjetrin, të kërkojnë për njëri-tjetrin, ta mbështesin njëri-tjetrin, ta ruajnë njëri-tjetrin, të dëbojnë nga shoqëria e tyre të gjithë elementët e përçarjes, ndasitë dhe hidhërimet, që shkaktojnë […]

Rreth borxhit nga këndvështrimi islam

28/09/2019

Hadithi i kësaj mbrëmje ka një vlerë shumë të madhe, si rregullator në marrëdhëniet tona financiare me të tjerët. Bën fjalë për borxhin dhe shlyerjen e tij. Resulull-llahu (a.s.) na mëson se: “Më të mirët […]

1 2 3 4 5